Monthly Archives: October 2015

Skogbrann – en tekst av Mike Peters (14)

Skogbranner er vanlige naturkatastrofer som kan skyldes tørke, eller lynnedslag. Skogbranner kan også skyldes dårlig oppmerksomhet av folk som for eksempel kaster eller stumper røyken sin midt i sommerperioden slik at bare en liten bladhaug kan gå opp i flammer. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jordskjelv

Jjordskjelv Jordskjelv er rystelser og bevegelser i bakken på grunn av plutselig utløste bevegelser i jordkroppen eller øvre del av mantelen, den såkalte rystelsene kan forårsak skader på bygninger, og om jordskjelvet inntreffer under havet kan en flodbølge utløses og … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tsunami

Tsunami… Tsunami er et jordskjelv under vann. De har en stor fart og bygger seg opp i høyde hvor nærmere de kommer til land. Hvis en tsunami treffer land så (kan gjøre) gjør det en enorm skade. En tsunami kan … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment