Skogbrann – en tekst av Mike Peters (14)

Skogbrann bilde

Skogbranner er vanlige naturkatastrofer som kan skyldes tørke, eller lynnedslag. Skogbranner kan også skyldes dårlig oppmerksomhet av folk som for eksempel kaster eller stumper røyken sin midt i sommerperioden slik at bare en liten bladhaug kan gå opp i flammer. Da er allerede hele skogen i fare!

En skogbrann er det vi kaller en mobil brann. Mobile branner kan forflytte seg veldig langt på veldig kort tid. Dette kan bety at det er veldig å slukke denne brannen eller få den under kontroll. Det er derfor man kaller skogbranner for ukontrollerte branner.

Det finnes også skogbranner som skyldes hogst. Disse kalles etterhogstbranner. Disse brannene utløses ved at man hogger ned trær eller blir sterkere ved forutgående hogst.

Skogbranner kan også skyldes hetebølger som varmer opp bakken, vulkanutbrudd, gnister fra tog og lys-buer av små kraftverk som også blir kalt gnister.

Et eksempel av en veldig kraftig skogbrann er skogbrannen som er på gang i USA nå for tiden. Denne brannen fortsetter bare å utvide seg.  Brannvesenet har nesten ingen sjanser for å slukke brannen. Jeg tipper det er mange tusen folk som prøver å slukke denne brannen og som prøver å hjelpe til med de skadede.

I dette innlegget har jeg gått nærmere inn på skogbranner, og jeg har skrevet om skogbrannen i California.

I denne teksten har jeg brukt disse kildene til å finne informasjon om dette Temaet. Wikipedia – SkogbrannStore Norske Leksikon – Skogbrann og Google.com – for å finne bildet

Mike Peters (14)

Advertisement

About 5 På Saken

Dette er en blogg dedikert hovedsakelig til naturfaglige temaer, men også matematikk og et par andre fag en gang i blant. Vi som skriver denne bloggen er fra Kjeller skole.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s