Monthly Archives: December 2016

Bergart (Lola)

Det er tre hoved bergarter til sammen, men jeg skal snakke bare om den ene typen og hvordan den dannes.   Magmatiske bergarter (størknede bergarter) dannes når smeltet stein (magma) blir avkjølt og stivner. Strukturen på denne typen bergart kan … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pangea (Lola)

  Alfred Wegener  Meteorologen Alfred Wegener skrev en artikkel om hans teori om kontinentaldrift i 1915, med tittelen “Die Entstehung der Kontinente und Ozeane” (Kontinentenes og Havenes dannelse). I denne artikkelen hevdet han teorien sin om kontinentaldrift. Denne teorien innebærte … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hydrogen som energibærer (Lola)

Hydrogen som energibærer   Hydrogengass (som er dannet når to hydrogenatomer reagerer med hverandre og skaper en hydrogenmolekyl) kan bli brukt til å produsere energi, men det er noen utfordringer når det gjelder produksjonen av hydrogengass på en miljøvennlig måte. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment