Hydrogen som energibærer (Lola)

Hydrogen som energibærer

 

Hydrogengass (som er dannet når to hydrogenatomer reagerer med hverandre og skaper en hydrogenmolekyl) kan bli brukt til å produsere energi, men det er noen utfordringer når det gjelder produksjonen av hydrogengass på en miljøvennlig måte.

 

I motsetning til olje, kull og gass slippes det ikke ut noe CO2 når vi brenner hydrogengass. I stedet blir det bare dannet vann.
Hydrogen er en energibærer som kan omdannes slik at vi kan lagre det og transportere det, og bruke det som drivstoff for biler, fly og båt, men dessverre finnes det ikke noen rene kilder av hydrogengass i naturen. Derfor må vi hente det ut ifra andre stoffer, som vann og fossile brensler.
Vi kan hente ut hydrogengass fra fossile brensler, men om vi gjør det er vi etterlatt med masse karbon avfallsstoff som ikke er miljøvennlig.
En smule mer miljøvennlig alternativ er spalting av vann til oksygen og hydrogen. Dette krever energi, fordi vannet spaltes ved elektrolyse (vannet spaltes av strøm). Da er vi møtt med et nytt problem nok en gang; for å kunne spalte vannet må vi ha energi som er (vanligst) produsert av et kullkraftverk, og kullkraftverk er svært miljøfiendtlig på grunn av de store mengdene CO2 utslipp.

Begge alternativene for utvinning av hydrogen er ikke miljøvennlige på visse måter, men akkurat nå er teknologien vår ikke flink nok til å kunne utvinne hydrogengass på en fornybar måte.

 

I framtiden er det stor sjanse for at vi utvikler en ny måte å hente ut hydrogengass sånn at det ikke blir noe forurensning i prosessen.

 

-Lola og de som er på gruppen hennes

Advertisement

About 5 På Saken

Dette er en blogg dedikert hovedsakelig til naturfaglige temaer, men også matematikk og et par andre fag en gang i blant. Vi som skriver denne bloggen er fra Kjeller skole.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s