Bergart (Lola)

Det er tre hoved bergarter til sammen, men jeg skal snakke bare om den ene typen og hvordan den dannes.

 

Magmatiske bergarter (størknede bergarter) dannes når smeltet stein (magma) blir avkjølt og stivner.

Strukturen på denne typen bergart kan variere i høy grad, fra finkornet til skikkelig grovkornet etter hvordan størkningen bearbeides.
Størkning kan skje enten på jordoverflaten eller nede i jordskorpen. Når en bergart størkner på jordoverflaten er den blitt en ekstrusiv dagbergart. Og når en bergart størkner nede i jordskorpen er den blitt en intrusiv dypbergart. Intrusiv er en betegnelse for bergarter som har størknet nede i jordskorpen. Motsetningen er ekstrusiv.

Det er tre hoved bergarter til sammen, men jeg skal snakke bare om den ene typen og hvordan den dannes.

 

Magmatiske bergarter (størknede bergarter) dannes når smeltet stein (magma) blir avkjølt og stivner.

Strukturen på denne typen bergart kan variere i høy grad, fra finkornet til skikkelig grovkornet etter hvordan størkningen bearbeides.
Størkning kan skje enten på jordoverflaten eller nede i jordskorpen. Når en bergart størkner på jordoverflaten er den blitt en ekstrusiv dagbergart. Og når en bergart størkner nede i jordskorpen er den blitt en intrusiv dypbergart. Intrusiv er en betegnelse for bergarter som har størknet nede i jordskorpen. Motsetningen er ekstrusiv.

 

image

Granitt

 

image-2

Syenitt

 

image-3

Bilde av en grovstrukturert dypbergart

 

image-5

Basalt

 

image-4

Basalt

Granite, Syenitt, Gabbro og Basalt er gode eksempler på Magmatiske bergarter.

 

image (6).png

Basalt formasjoner i nord-irland

 

 

 

Søyle Basalt (avbildet i bildet ovenfor) er et resultat av kjøling og sprenging av en usedvanlig tykk basaltisk lavastrøm.

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement

About 5 På Saken

Dette er en blogg dedikert hovedsakelig til naturfaglige temaer, men også matematikk og et par andre fag en gang i blant. Vi som skriver denne bloggen er fra Kjeller skole.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s