Monthly Archives: February 2017

hydroksyl pernille

navnsetting av hydroksyler: kjemisk navn : tell antall karbon i kjede ( met , et, prop) se etter den største bindingen ( an , en, yn) avslutt med “OL) kjemisk formel: tell antall karbon derette antall hydrogen som ikke inngår … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

hydrokarboner pernille

den første delen av det kjemiske navnet bestemmes av hvor mange karbonatomer som befinner seg i rekke etter hverandre i molekylet. den siste delen av navnet sier noe om bindingene i molekylet. propan og butan brukes ofte som brennstoff, for … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hydrokarboner Pernille

Hydrokarboner består av karbon og hydrogen atomer.Antall karbonatomer Alkan Alken Alkyn Sykloalkan     1.Metan                                               2 Etan … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Karbohydrater – Verdt å vite (Mike)

Karbohydrater er IKKE det samme som hydrokarboner. Hydrokarboner er gass, olje og plastikk, mens karbohydrater er sukker. Hydrokarboner er karboner satt sammen i en kjede. Karbohydrater derimot er karboner satt sammen i en ring. Denne strukturen heter “Syklomolekyl”. Et annet … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Karboksyler (Angela)

Karboksyler er organiske syrer, også kjent som karboksyl syrer. En karboksylgruppe består av et karbon, en dobbelbinding fra karbonet til et oksygen og en hydroksylgruppe. Navnsetting: Tell antall karbon i kjede, se etter den største bindingen og avslutt med -syre. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hydroksyl (Angela)

En hydroksylgruppe består av et oksygen og et hydrogen forbundet til et hydrokarbon (alkan, alken og alkyn). Navnsetting: Tell antall barbon i kjede (met, et, prop, osv.) etter den store bindingen (an, en eller yn) og avslutt med -ol.   … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hydrokarbon(Angela)

Det er mulig å sette kjemisk navn på de ulike hydrokarbonene bare ved å se på strukturformelen. Den første delen av det kjemiske navnet bestemmes av hvor mange karbonantomer som befinner seg i rekke etter hverandre i molekylet. Den siste delen av navnet … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment