Monthly Archives: February 2017

hydroksyl pernille

navnsetting av hydroksyler: kjemisk navn : tell antall karbon i kjede ( met , et, prop) se etter den største bindingen ( an , en, yn) avslutt med “OL) kjemisk formel: tell antall karbon derette antall hydrogen som ikke inngår … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

hydrokarboner pernille

den første delen av det kjemiske navnet bestemmes av hvor mange karbonatomer som befinner seg i rekke etter hverandre i molekylet. den siste delen av navnet sier noe om bindingene i molekylet. propan og butan brukes ofte som brennstoff, for … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hydrokarboner Pernille

Hydrokarboner består av karbon og hydrogen atomer.Antall karbonatomer Alkan Alken Alkyn Sykloalkan     1.Metan                                               2 Etan … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Karbohydrater – Verdt å vite (Mike)

Karbohydrater er IKKE det samme som hydrokarboner. Hydrokarboner er gass, olje og plastikk, mens karbohydrater er sukker. Hydrokarboner er karboner satt sammen i en kjede. Karbohydrater derimot er karboner satt sammen i en ring. Denne strukturen heter “Syklomolekyl”. Et annet … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Karboksyler (Angela)

Karboksyler er organiske syrer, også kjent som karboksyl syrer. En karboksylgruppe består av et karbon, en dobbelbinding fra karbonet til et oksygen og en hydroksylgruppe. Navnsetting: Tell antall karbon i kjede, se etter den største bindingen og avslutt med -syre. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hydroksyl (Angela)

En hydroksylgruppe består av et oksygen og et hydrogen forbundet til et hydrokarbon (alkan, alken og alkyn). Navnsetting: Tell antall barbon i kjede (met, et, prop, osv.) etter den store bindingen (an, en eller yn) og avslutt med -ol.   … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hydrokarbon(Angela)

Det er mulig å sette kjemisk navn på de ulike hydrokarbonene bare ved å se på strukturformelen. Den første delen av det kjemiske navnet bestemmes av hvor mange karbonantomer som befinner seg i rekke etter hverandre i molekylet. Den siste delen av navnet … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Karboksyler – Verdt å vite (Mike)

Karboksyler er organiske syrer som også er kjent som karboksylsyrer. Eksempler på slike syrer kan være maursyre, Eddiksyre eller smørsyre/svette. En karboksylgruppe består av ett karbon, en dobbeltbinding fra karbonet til et oksygen og en hydroksylgruppe. Eks: Dette er metansyre. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hydroksyler – Verdt å vite (Mike)

I dette blogginnlegget skal jeg gå nærmere inn på hydroksylgrupper innenfor den organiske kjemien. Jeg skal snakke om strukturformer, navnsetting og litt om selve stoffet. Som navnet sier i seg selv består hydroksylgrupper av hydrogen og oksygen som er satt … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hydrokarboner – verdt å vite (Mike)

I dette blogginnlegget skal jeg forklare deg litt om hydrokarboner.Jeg skal også gå litt nærmere inn på ulike deler, snakke litt om hydroksyler og forklare lit om hvordan man finner ulike stoff. Hydrokarboner Hydrokarboner er et organisk stoff som består … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment