Alkoholforsøk – å skille alkoholer (Mike)

Forsøk med alkoholer                                  26.1.17

Med dette forsøket skulle vi lære oss å se forskjell på ulike typer alkoholer. Vi skulle tilslutt gjenkjenne og kunne skille fem alkoholtyper fra hverandre ved hjelp av lukt, utseende, farge og brennbarhet.

Utstyrsliste:

  • Fem skåler til å ha alkoholene i
  • Alkoholer: Etanol, metanol, propanol, butanol og pentanol.
  • Fyrstikker
  • Verneutstyr: Brille og kappe

Fremgangsmåte:

  1. Navn skålene med navnene på alkoholene.
  2. Fyll på med noen dråper alkohol i skålene.
  3. Lukt og se på alkoholene. Finn ut farge og lukt til alkoholene.
  4. Tenn på de ulike alkoholene. Tenn på metanol først da denne vil fordampe ved for lang venting.
  5. Se på flammen. Høy, lav, bred, fordelt over hele skålen eller bare i midten. Lukt på alkoholene etter brenning.

Resultatene våre ser slik ut:                                                   (Skjemaet er hentet fra Lola)

Navn Kjemisk formel Farge Lukt Brennbarhet
Metanol CH3OH Blank Svakere etanol-lukt Svak flamme, luktet lim
Etanol C2H5OH Rosa Sprit-lukt Stor flamme, ingen lukt etter brenning. Varte lenge
Propanol C3H7OH Brun-aktig Sprit-lukt Stor flamme, varte lenge, luktet plastikk
Butanol C4H9OH Gul Metal/bensin-lukt 2 høye flammer, ingen lukt, brente lenge
Pentanol C5H11OH Blank Søppel-lukt Brant ikke, luktet søppel
Metanol Etanol Propanol Butanol Pentanol
methanol_flat_structure  ethanol-structure  320px-propanol_flat_structure  320px-butanol_flat_structure  pentan-1-ol

Eventuelle feil?

Ved antenning falt fyrstikker ned i alkoholskålene som førte til en variering i flammen og kanskje et ikke så nøye resultat.

Konklusjon

Et utrolig artig forsøk. Lærte mye, fikk også brukt det vi hadde lært som for eksempel formler, det kjemiske tallsystemet og navnsetting på ulike alkoholer/stoffer.

Alkoholer er ganske forskjellige. De fleste vi hadde var sterkt brannfarlige som førte til en god flamme, mens pentanol for eksempel ikke brant i det hele tatt. Etanolen kan drikkes, men metanolen kan være livsfarlig. Utrolig hva en liten “M” kan ha å si…

Advertisement

About 5 På Saken

Dette er en blogg dedikert hovedsakelig til naturfaglige temaer, men også matematikk og et par andre fag en gang i blant. Vi som skriver denne bloggen er fra Kjeller skole.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s