Forsøk med alkoholer (Lola)

19.01.17

I dette forsøket hadde vi ikke tatt oss tid til å komme opp med en hypotese, men utgangspunktet i formålet var å gjenkjenne ulike typer alkoholer og observere hvordan de reagerte når de brente/kom i kontakt med ild.

Utstyret vi brukte var blant annet labfrakk, vernebriller, fyrstikk og 5 små skåler til de 5 ulike alkoholene.

Først og fremst fikk vi alkoholene metanol, etanol, propanol, butanol og pentanol i små skåler som vi skulle arrangere i rekkefølge etter mengden karboner den kjemiske formelen/strukturformelen hadde på de 5 alkoholene.

Etter at dette var gjort skrev vi ned både de kjemiske formlene og strukturformlene til alkoholene. Deretter noterte vi fargen og lukten av dem på et skjema som ble gitt ut på starten av timen.

Skjemaet så ca. slik ut (etter at vi hadde fylt det ut med den passende informasjonen).

Navn Kjemisk formel Farge Lukt Brennbarhet
Metanol CH4O/CH3OH Blank Svakere etanol-lukt (se ^1)
Etanol ‎C2H6O/C2H5OH Rosa Sprit-lukt (se ^2)
Propanol C3H7O/C3H6OH Brun-aktig Sprit-lukt (se ^3)
Butanol C4H10O/C4H9OH Gul Metal/bensin-lukt (se ^4)
Pentanol C5H12O/C5H11OH Blank Søppel-lukt (se ^5)
Metanol Etanol Propanol Butanol Pentanol
methanol_flat_structure  ethanol-structure  320px-propanol_flat_structure  320px-butanol_flat_structure  pentan-1-ol

Etter at vi hadde notert det nødvendige begynte vi å tenne på hver av dem. Her var resultatene:

^1 Metanol hadde utrolig svak flamme som var nesten ikke synlig. Metanolen fordampet, og etter at flammen var slukket luktet vi på det, og noterte at det luktet varmt lim.

^2 Etanol hadde meget stort brennbarhet, luktet ingenting og hadde synlig og stor flamme som varte nokså lenge.

^3 Propanolen hadde stor flamme som varte lenge. Etter at den hadde brent ut, hadde skålen med restene av propanolen fått en oransje-aktig farge som luktet brent plastikk.

^4 Butanolen hadde 2 høye flammer som ikke brente lenge, og luktet ingenting.

^5 Pentanolen brente ikke i det hele tatt og fortsatte å lukte søppel.

Et uhell skjedde da vi skulle brenne en av alkoholene. Flere fyrstikker “falt” oppi skålen og hindret oss fra å notere korrekte resultater av forsøket. Alt utenom dette gikk veldig greit og forsøket var veldig gøy.

Konklusjon:

Forsøket gikk så sagt greit, og vi fikk brukt det vi lærte (formlene) i naturfagstimene. Vi fikk også øvd på disse alkoholene, og fikk vite mer om dem; hvordan de fungerer, lukter, hva de brukes til i hverdagen og om det kan bli inntatt av mennesker, om det er farlig og hva slags effekter det kan ha på kroppen.

Resultatet er altså; de fleste alkoholer er sterkt brennbare med noen unntak, og er faktisk ganske forskjellige når man tenker på måten de kan brukes (noen kan f.eks brukes som konserveringsmiddel, som drivstoff, og andre kan drikkes av mennesker), fargene deres, luktene og reaksjonene de har når de er i kontakt med ild og andre stoffer. Alt dette kan varieres til en stor grad, og det er en av tingene jeg observerte i dette forsøket.

Forsøkanalyse skrevet av Lola (skrevet mellom tidspunktene 12:35-13:35 og ca. 16:20-16:50)

Advertisement

About 5 På Saken

Dette er en blogg dedikert hovedsakelig til naturfaglige temaer, men også matematikk og et par andre fag en gang i blant. Vi som skriver denne bloggen er fra Kjeller skole.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s