Newtons Lover (Angela)

Isaac  Newton er fra  Woolsthorpe- by Colsterworth, Storbritannia. Han ble født 4.Januar 1642. Han døde 31. Mars 1727. Isaac Newton var en britisk matematiker og fysiker. Newton studerte bevegelse, gravitasjon og lys. Han oppdaget gravitasjon da han så et eple falle ned på bakken. Newton har fått æren for å oppdage gravitasjonskraft, lage Newtons bevegelses lover og gravitasjonsloven.

Newtons 3 lover

1.Et legeme forblir i ro eller fortsetter i rettlinjet bevegelse med konstant fart hvis ingen fart virker på legemet eller hvis summen av kreftene som virker på det er lik null. Bilderesultat for newtons 1 lov

2. Akselerasjonen til et legemet er direkte proporsjonal med resultatkraften  som virker på legemet, og omvendt proporsjonal med legemets masse.

Bilderesultat for newtons 2  lov

3.Om to legemer påvirker hverandre, så er kraften som virker på det første legemet  på den andre like stor og motsatt rettet til kraften som virker fra det ene legemet til det andre.Bilderesultat for newtons 3 lov

Advertisement

About 5 På Saken

Dette er en blogg dedikert hovedsakelig til naturfaglige temaer, men også matematikk og et par andre fag en gang i blant. Vi som skriver denne bloggen er fra Kjeller skole.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s