Hydrokarboner – verdt å vite (Mike)

I dette blogginnlegget skal jeg forklare deg litt om hydrokarboner.Jeg skal også gå litt nærmere inn på ulike deler, snakke litt om hydroksyler og forklare lit om hvordan man finner ulike stoff.

Hydrokarboner

Hydrokarboner er et organisk stoff som består av karbon- og hydrogenmolekyler. Disse stoffene deler vi inn i ulike grupper. Alkaner, alkener og alkyner.

Nå skal jeg vise deg disse gruppene litt nærmere:

  • Alkaner – Består av hydrogen og karbon med kun enkeltbindinger mellom karbonene.
  • Alkener – Består av hydrogen og karbon med minst en dobbelbinding mellom karbonene.
  • Alkyner består av hydrogen og karbon med minst en trippelbinding mellom karbonene.

Nå har dere fått sett de ulike gruppene. Nå skal du få se hvordan vi finner ut hvilket stoff vi ser. Dette kalles for navnsetting.

Hvis vi skal navnsette et stoff trenger vi en strukturformel. Her ser du en slik en: I dette tilfellet har vi brukt Metan som eksempel.

methan_lewis-svg

Vi bruker et helt nytt tallsystem for å navnsette et stoff. Her ser du det:

1 – Met                       6 – Heks

2 – Et                          7 – Hept

3 – Prop                      8 – Okt

4 – But                        9 – Non

5 – Pent                     10 – Dek

Nå skal vi navnsette stoffet vi har en strukturformel til.

  1. Tell antall karboner.
  2. Se etter den største bindingen for å finne endingen. (alkan,alken, alkyn)

 

 

 

Advertisement

About 5 På Saken

Dette er en blogg dedikert hovedsakelig til naturfaglige temaer, men også matematikk og et par andre fag en gang i blant. Vi som skriver denne bloggen er fra Kjeller skole.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s