Hydroksyler – Verdt å vite (Mike)

I dette blogginnlegget skal jeg gå nærmere inn på hydroksylgrupper innenfor den organiske kjemien. Jeg skal snakke om strukturformer, navnsetting og litt om selve stoffet.

Som navnet sier i seg selv består hydroksylgrupper av hydrogen og oksygen som er satt sammen med et hydrokarbon. (Alkaner, alkener, alkyner)

propanol_flat_structureI dette tilfellet vil hydroksylgruppen være “O-H” på slutten. Resten er vanlig propan, mens med en hydroksylgruppe vil det bli propanol som er et alkohol.

Navnsetting av hydroksyler

Hvis du vil finne det kjemiske navnet gjør du følgende steg:

 1. Tell antall karbon i en kjede (met, et, prop…)
 2. Se etter den største bindingen (alkan, alken, alkyn)
 3. Avslutt med “OL”

Hvis vi tar eksempelet nedenfor:

propanol_flat_structure

 1. Antall karbon i en kjede = 3 – Prop
 2. Største bindingen = Kun enkeltbindinger fra karbon til karbon – an
 3. Avslutter med OL
 4. Stoffet er Propanol

 

Hvis du vil finne den kjemiske formelen gjør du som følger:

 1. Tell antall karbon
 2. Tell antall hydrogen som IKKE inngår i hydroksylgruppen
 3. Avslutt med “OH”

Hvis vi tar samme eksempel:

propanol_flat_structure

 1. Antall karbon = 3
 2. Antall hydrogen som IKKE inngår i hydroksylgruppen = 7
 3. Avslutter med OH
 4. C3H7OH

 

 

 

Advertisement

About 5 På Saken

Dette er en blogg dedikert hovedsakelig til naturfaglige temaer, men også matematikk og et par andre fag en gang i blant. Vi som skriver denne bloggen er fra Kjeller skole.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s