hydrokarboner pernille

den første delen av det kjemiske navnet bestemmes av hvor mange karbonatomer som befinner seg i rekke etter hverandre i molekylet. den siste delen av navnet sier noe om bindingene i molekylet. propan og butan brukes ofte som brennstoff, for eksempel i gassbrennere og gassbriller. heksan er en av flere kompomenter du finner i bensin. men også i skokrem.

hydrokarbonene er de enkleste organiske forbindelsene. de består kun av karbon og hydrogen.

ALKANER :

alkanene er fellesnavn for alle de mettede hydrokarbonene ( der alle karbonatomer er bundet sammen med enkeltbindinger) men det finnes mange ulike alkaner. alle alkaner har navn som slutter på – an.

ALKENER:

alkener er en gruppe umettede hydrokarboner med minst en dobbeltbinding i karbonskjelettet. dobbeltbindingen i karbonkjeden gjør at alkenene letter reagerer med andre stoffer enn alkanene gjør. i en dobbeltbinding har to karbonatomer en ekstra  ” arm” de kan bruke til å binde seg til andre atomer. dobbeltbindingen kan lett åpne seg og i stedet binde to andre atomer til karbonskjelettet.

ALKYNER:

alkyner er umettede hydrokarboner med minst en trippelbinding i molekylet. fordi at trippelbindingen lett brytes, reagerer de raskt med andre stoffer. de kjemiske navnene til alkynene slutter alle på – yn. det enkleste alkynet er etyn, som består a to hydrogenatomer     og to karbonatomer. etyn kalles også for acetylen og brukes som sveisegass fordi den i blaanding med oksygengass brenner med en svært varm flamme ( over 3300 C )

Advertisement

About 5 På Saken

Dette er en blogg dedikert hovedsakelig til naturfaglige temaer, men også matematikk og et par andre fag en gang i blant. Vi som skriver denne bloggen er fra Kjeller skole.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s