Karbohydrater – Verdt å vite (Mike)

Karbohydrater er IKKE det samme som hydrokarboner. Hydrokarboner er gass, olje og plastikk, mens karbohydrater er sukker.

Hydrokarboner er karboner satt sammen i en kjede. Karbohydrater derimot er karboner satt sammen i en ring. Denne strukturen heter “Syklomolekyl”. Et annet ord for sukker er “sakkarid”.

Det finnes tre forskjellige typer av sukker.

  1. Monosakkarider: “Mono” betyr “en. Et monosakkarid er satt sammen av ett syklomolekyl.
  2. Disakkarider: “Di” betyr “to”. Et disakkarid er satt sammen av to syklomolekyl.
  3. “Poly” betyr “flere/mange”. Et polysakkarid er satt sammen av flere/mange syklomolekyl.

Strukturformelen til karbohydrater. Bilderesultat for glukose strukturformel enkelHer er en oversikt over de ulike sakkaridene og deres struktuformel.

Det finnes en enkel og en vanskelig måte å tegne strukturformelen på.

Vanskelig:

glucose

Lett:

fffff

Kort om navnsetting:

Sakkaridene følger IKKE samme mønster for navnsetting som hydrokarboner, hydroksyler og karboksyler. Se i stedet etter endingen -ose i det kjemiske navnet. Ender navnet på -ose, er det er sakkarid.

Eks: Glukose (druesukker), Laktose (melkesukker) og Fruktose (fruktsukker).

 

 

Advertisement

About 5 På Saken

Dette er en blogg dedikert hovedsakelig til naturfaglige temaer, men også matematikk og et par andre fag en gang i blant. Vi som skriver denne bloggen er fra Kjeller skole.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s