Newtons lover (Lola)

Isaac Newton

Isaac Newton var en engelsk matematiker, fysiker, astronom, alkymist, kjemiker, oppfinner og filosof.

Isaac var født i den engelske byen Woolstorphe, Lincolnshire. I følge den Julianske kalenderen var Isaac Newton født den 25. desember 1642 og døde 20. mars 1726, men i følge den gregorianske kalenderen derimot, var han født  4. januar 1643 og døde 31. mars 1727.

Isaac Newton fikk æren av å oppdage tyngdekraft (gravitasjonskraft), men det er fortsatt usikkerhet om legitimiteten av dette. Mange hevder at det først og fremst var Robert Hookes ide — som Newton deretter stjal.

 

Hva er kraft?

 

Kraft er noe som virker mellom to gjenstander, og kan ikke oppstå av ingenting (Energiloven: “Energi kan ikke oppstå eller forsvinne, kun endre form.”).

Kraft måles i Newton (N).

 Krefter oppstår mellom to gjenstander som er:

  • I direkte kontakt med hverander
  • Har elektrisk ladning
  • Er magnetiske
  • Utsettes for tyngdekraft

Krefter kan få gjenstander til å:

  • Endre bevegelse
  • Endre form
  • Endre trykk

Tyngdekraft trekker gjenstander og ting nedover, men det er en kraft som virker i mot tyngdekraften samtidig. Denne kraften kalles ‘normalkraft’ og er en kraft som virker oppover, slik at begge virker mot hverandre. Dette er faktisk grunnen til hvorfor gjenstander ikke bare faller rett igjennom bakken og ned til jordas indre kjerne. 


Når en gjenstand ligger i ro er det ikke på grunn av fravær av krefter som virker på den; det er ganske motsatt faktisk. Når et objekt ligger i ro er det fordi tyngdekraften og normalkraften virker i mot hverandre med lik kraft, slik at de ‘nuller’ hverandre ut.Untitled-1

 

 Dette eplet beveger seg faktisk med konstant fart og konstant retning, selvom det er helt i ro. Dette er fordi de to kreftene våres; normalkraft og tyngdekraft har 9.81N hver. Da blir det 9.81-9.81, som er 0. Da betyr det at konstantfarten til eplet er 0, og når noe kar en konstant fart av 0 står det stille.

Dette er altså det Newtons første lov omfatter:

“Et objekt vil fortsette å bevege seg med konstant fart og konstant retning så lenge summen av kreftene som virker på gjenstanden er null”

Denne loven viser ikke hensyn til luft. Luft er friksjon; en kraft som alltid virker i motsatt retning av bevegelsen til et legeme.
Friksjon er altså grunnen til at en ball ikke vil rulle for alltid. Ballen er i konstant fart og konstant retning når den triller bortover, men det er den bare i vaccum eller rom med fravær av luft.
Grunnen til at luft har evnen til å stoppe slike objekter er fordi den også har masse. Mange av oss tar luften og oksygenen for gitt og legger ikke helt merke til det, men selvom vi ikke ser det betyr det ikke at det ikke er noe der. 
Du kan teste dette ved å vifte veldig raskt med armene. Kan du føle luften?

Summen av disse kreftene kan være null når noe er i bevegelse også. Dette er fordi tyngdekraft/normalkraft er noe annet fra bevegelseskraft.

Tyngdekraft og normalkraft er nemlig krefter som virker vertikalt/bestemmer posisjonen av en gjenstand vertikalt.

Friksjon og bevegelseskraft er de kreftene som styrer et legemets bevegelse horisontalt.
Dette går altså inn på Newtons andre lov:

“Når

 

 

 

 
 

 

 

 

Advertisement

About 5 På Saken

Dette er en blogg dedikert hovedsakelig til naturfaglige temaer, men også matematikk og et par andre fag en gang i blant. Vi som skriver denne bloggen er fra Kjeller skole.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s