Fossile brennstoff (Pernille)

OLJE

olje er en flytende veske som opprinnelig stammer fra planter og dyr i havet. Både olje, kull, og gass har til felles at de er organismer som levde for millioner av år siden, som kalles fossile brennstoff.  olje er både energibærer og en energikilde.

 

GASS

Gass består av bevegelige molekyler og atomer.

En type gass er naturgass,

 

 

KULL

Kull er en viktig energikilde i mange land i verden, det ble dannet i områder med enorme skoger for opptil 300 millioner år siden. kull består av omdannet vedsubstans, især lignin

 

 

kilder:

wikipedia, trigger, SNL.

Advertisement

About 5 På Saken

Dette er en blogg dedikert hovedsakelig til naturfaglige temaer, men også matematikk og et par andre fag en gang i blant. Vi som skriver denne bloggen er fra Kjeller skole.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s