Fossile Brensler (Angela)

I dette blogginnlegget skal jeg skrive om forskjellige fossile brensler. De fossile brenslene jeg skal krive om er olje, gass og kull.

Olje

Olje stammer fra planter og dyr som lever i havet.Når dyret eller planten dør så vil den jo vanligvis råtne, men ikke der det er lite oksygen. De dyrene og plantene som levde for 150 millioner år siden blir til leire og slam og under alt det så er det olje. Oljen går dypere og dypere ned i havbunnen i tusner av år og etter vert så går all olje og gass (fordi olje og gass er lettere enn vann) opp mot jordskorpa igjen.Olje kan også bruke tuser av år på å spre seg og da kan det spre seg over mange mil.

Bilderesultat for olje

Kull

I mange land så er kull en viktig energikilde. Det er dannet av planterester på land i områder hvor det har vært enorme skoger for opptil 300 millioner på siden. Da trerene døde så ble de gradevis begravet. Spesielt der det er myr så ble ikke trerene brutt ned fulstendig og etter vert så ble det laget tykke.

kull

Gass 

Gass har ikke en fri overflate som væsker og flytene stoffer.Gass må bli satt i en beholder fordi gass er giftig. Forskjellige typer gass har forskjellig type lukt. Noe ikke alle vet er det at lukten blir satt inn i gassen sånn at man skal vite om det er en lekasje. Når gass blir trukket sammen så blir den varmere, men hvis den er i et større område så blir den kaldere. Trykk forskjell fra lydbølger i luften kan også gjøre gassen varmere eller kaldere.Gass

Hvordan får man olje?

Når man skal ta opp olje så må man borre mange 1000 meter ned i jorden for å finne råolje. Det som blir brukt til det er en borestreng. Borestrengen er satt samen av mange rør som er 10 cm hver. Når borestrengen har kommet ganske langt ned og er slitt og da må de bytte rør. For at hullet ikke skal rase sammen igjen så setter de et stort stål rør som er like stort som borestrengen. Etter det tar de en litt mindre borestreng og fortsetter å borre. Når de er ferdig med å borre helt ned så setter de stål rørene helt ned til bunnen. Etter det så blir råoljen pumpet opp.

I råolje så er det mer enn 30 karbonatomer. På grunn av det store trykket nede i jorden så vil disse kjemiske formlene være flytende. Når råoljen blir pumpet opp så er det 5 eller færre karbonatomer som vil bli til gassform. Derfor kan man skille gass og olje med en gang etter de er pumpet opp.

De som skal finne olje så lager de et kart over havbunnen ved å sende lydbølger ned til havbunnen. Lydbølgene blir sendt fra et skip. De ulike sand- og bergartene i jordskorpa reflekterer trykkbølgene ulikt. ved å analysere “ekkoet” fra dypet kan man finne “oljefjellene” som under seg han ha sandlag som inneholder gass eller olje.

Drivhuseffekten

Drivhuseffekten er en naturlig prosess som gjør at noen gasser gjør en planets overflate varmere. Solen gir fra seg varmestråler. Noen av strålene blir inni laget med gasser og noen av de går ut igjen.

Det drivhuseffekten gjør er å beholde varmen sånn at det ikke blir en ny istid, men fordi global oppvarmning så blir vinterne varmere og det gjør at isen på Antarktis begynner å smelte. Hvis isen smelter så reiser hav nivået ekstremt mye og det kan gjøre at det blir oversvømmelse på kysten av mange land. Dyr som isbjørner, seler, pingviner og hvaler blir utryddet.

Er det en sammenheng mellom de fossile brenselene og drivhuseffekten?

Gasser som er naturlige eller fra havet gjør sånn at atmosfæren blir tykkere og det gjør at det blir varmere og varmere.

Kilder  

https://snl.no/olje                                                                                                               https://snl.no/gass_-_generelt                                                                                                                    Trigger. (s. 210- 215)                                                                                         https://snl.no/drivhuseffekten

 

 

 

Advertisement

About 5 På Saken

Dette er en blogg dedikert hovedsakelig til naturfaglige temaer, men også matematikk og et par andre fag en gang i blant. Vi som skriver denne bloggen er fra Kjeller skole.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s