Newton og sine lover – Mike

Du har sikkert hørt om selveste Sir Isaac Newton. Han som oppdaget tyngdekraften, også kalt gravitasjonskraft. Hvis du vil høre mer om han og sine oppdagelser, så venter det et spennende blogginnlegg på deg her nå:

Litt generelt om Sir Isaac Newton                                                                standard_godfreykneller-isaacnewton-1689

  • Matematiker, fysiker, astronom, alkymist, kjemiker, oppfinner og naturfilosof.
  • Født: 25. desember 1642 ifølge den julianske kalenderen eller 4. januar 1643 ifølge den gregorianske kalenderen.
  • Død: 20. mars 1726 ifølge den julianske kalenderen eller 31. mars 1727 ifølge den gregoaianske kalender.
  • Fikk æren av å oppdage gravitasjonskraften, også kalt for tyngdekraft. Her kommer også Robert Hooke inn som jeg skal snakke om senere i teksten.
  • Han betraktes som en av tidenes største vitenskapsmenn.

Isaac Newton, Robert Hooke og tyngdekraften.

Du har sikker hørt om at Newton oppdaget tyngdekraften. Han gjorde det, men en mistanke for at to vitenskapsmenn tok ideer fra hverandre er fortsatt der.

Godeste Robert Hooke. Han skal på samme tid som Newton ha oppdaget tyngdekraften? Tilfeldig eller sannhet?

“Gravity explains the motions of the planets, but it cannot explain who sets the planets in motion.”

Isaac Newton

Det finnes mange måter å forklare tyngdekraft på:

  • Formler
  • Lange tekster
  • Videoer

Jeg tenker jeg skal forklare deg dette med en liten beskrivelse og en formel.

Hvordan finne tyngdekraft? 

Hvis du vil regne ut hvor mye kraft som virker på en gjenstand, trenger du hjelp av Newton. Han er død, men han har etterlatt noen spor, Newtons lover. Disse skal vi nå bruke for å finne ut hvor mye tyngdekraft som virker på en gjenstand. Jeg skal også referere til praktiske eksempler utifra disse lovene.

Newtons 1 lov:

“Når summen av kreftene som virker på et objekt er null, vil objektet være i ro eller bevege seg med konstant fart og konstant retning.”

Newtons 2 lov:

“Når summen av kreftene på et objekt er forskjellig fra null, blir objektet akselerert. For å endre bevegelsen til et objekt med en akselerasjon a trenges det en kraft som er lik produktet av masse og akselerasjon. Kraftsummen – også kalt resultantkraften, og akselerasjonen har samme retning.”

Newtons 3 lov:

“Når et legeme A virker med en kraft FA på et legeme B, vil B virke tilbake på A med en like stor og motsatt rettet kraft FB. Kraft og motkraft virker alltid på hvert sitt legeme.”

 

Kilder:

https://snl.no/Sir_Isaac_Newton

https://no.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton

Trigger, s. 104-134

Newtons lover – http://ndla.no/nb/node/28924?fag=2600

Advertisement

About 5 På Saken

Dette er en blogg dedikert hovedsakelig til naturfaglige temaer, men også matematikk og et par andre fag en gang i blant. Vi som skriver denne bloggen er fra Kjeller skole.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s